Teckenspråkstolk

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Upphandlingen avser ett ramavtal för teckenspråkstolk.

Uppdrag som omfattas är av varierande art och omfattning. Uppdragen består i att i förekommande fall tolka vid större möten och konferenser, inför en större samling personer eller livesända möten som t.ex. presskonferenser samt teckentolkning av kommunikation från myndigheten till våra målgrupper.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-10-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

20/70