Språkutbildning engelska

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Individuell språkutbildning kan anordnas av varje avdelning/enheterna. Avdelningarna/enheterna har själva möjlighet att anordna egna kurser/utbildningar i engelska för en enskild deltagare eller en grupp som behöver en extra insats i språket, genom att avropa från gällande ramavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-10)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-11-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

21/84