Skyddsrumsuppdrag

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Skyddsrumstillsyner

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län, Sverige

Diarie-/referensnummer

21/95