Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Skyddsrum - Konsultstöd/kompetensutveckling för skyddsrum

Skyddsrum - Konsultstöd/kompetensutveckling för skyddsrum

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Ramavtal avseende konsultstöd kompetensutveckling för skyddsrum.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

21/58