Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Service av Flergasinstrument G460

Service av Flergasinstrument G460

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

MSB har 16 väskor med instrument som roterar mellan avtalskommunerna. Ca var åttonde månad ska dessa instrument in på service och kalibrering. I enstaka fall även repareras.

Rekvisitionsnummer 8927842.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-08)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-02-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

21/2