RFI – SIM-kort Rakel G2

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Syftet med denna förfrågan är att inhämta information från marknaden och är en del av den marknadsanalys som görs inom ramen för MSB:s regeringsuppdrag (Rakel G2). För att kunna etablera en modern lösning, med SIM-kort som en väsentlig del, är det viktigt att utveckling och innovation främjas.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-06-10)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-05-20

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

21/40