Myndigheten för samhällsskydd och beredskap RFI- (Request for information) regarding conditions for providing an arial medical evacuation capacty for disaster victims.

RFI- (Request for information) regarding conditions for providing an arial medical evacuation capacty for disaster victims.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Luftburna transporter med Svenska nationella ambulansflyget (SNAM).

En förstärkningsresurs vid hantering av större samhällsstörningar olyckor, katastrofer eller terroristattacker för transporter av sjuka och skadade.

RFI (Request for Information regarding conditions for providing an arial Medical evacuation capacity for disaster victims.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-10)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2020-05-15

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

20/27