RFI Rakel G2

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

För att samhällsviktiga aktörer ska kunna utföra sina uppdrag är det avgörande att de kan kommunicera säkert och effektivt. I vårändringsbudgeten aviserade regeringen att MSB kommer att ges ett uppdrag avseende etablering av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. MSB kommer att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet.

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2020-06-20

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

RFI Rakel G2