Reservkraftsystem

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Upphandlingen avser ramavtal för reservkraftsystem omfattande ett antal olika storlekar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

20/77