Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ramavtal psykolog för urvalsbedömning

Ramavtal psykolog för urvalsbedömning

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Upphandlingen avser ramavtal för psykolog för urvalsbedömning av kandidater.

För att säkerställa ett objektivt beslutsunderlag när det gäller personliga egenskaper efterfrågar MSB ibland extern urvalsbedömning i samband med rekrytering av chefer och handläggare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Värmlands län

Diarie-/referensnummer

21/7