Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ramavtal: Konsultstöd för utveckling av internationella insatser inom sjukvårdsområdet

Ramavtal: Konsultstöd för utveckling av internationella insatser inom sjukvårdsområdet

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Konsultstöd för utveckling av internationella insatser inom sjukvårdsområdet

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

21/18