Ramavtal Inspire

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Upphandlingen omfattar det krav som ställs på MSB genom Inspire-direktivet.

http://inspire.ec.europa.eu/quick-overview-implementers/57528 och avser drift och IT-konsultstöd avseende utveckling, förvaltning, support och expertstöd till MSB avseende Inspire-kompatibla data och tjänster.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

21/16