Ramavtal Hygieninrättningar

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

MSB stödjer vid nationella och internationella kriser med tillfälliga byggnader, framförallt förläggning och kontor. Vid internationella uppdrag stödjer MSB med kompletta camper, där lokaliteter för förläggning, kontor, kök, möteslokaler, hygieninrättningar och förråd ingår.

Denna upphandling är uppdelad i två delområden, Toalettinsynsskydd och Duschinsynsskydd. Insynsskydden ska vara identiska med varandra med möjlighet att montera toalett- alt. duschutrustning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

20/51