Ramavtal Byggentreprenader NY

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Denna upphandling avser Ramavtal Byggentreprenader.

Ramavtalet för byggentreprenader avser att användas då behov uppstår hos MSB av ny-,till-, och ombyggnationer av någon av de fortifikatoriska anläggningar som MSB ansvarar för. Anläggningarna finns placerade på 21 orter runt om i landet, varför uppdraget omfattar hela Sverige.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-05-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

20/52