Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rakel G2 Steg 1 Radioaccessnät

Rakel G2 Steg 1 Radioaccessnät

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

MSB söker en Leverantör av Radioaccessnät för att leverera en tjänst som medger åtkomst till hela deras av Sverige landstäckande Radioaccessnät. Radioaccessnätet MSB efterfrågar är ett 4G-nät för datakommunikation och IoT-tillämpningar.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2021-09-03)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2021-07-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

21/53