Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rakel G2 Steg 1 Kärnnät med drift och kundstöd

Rakel G2 Steg 1 Kärnnät med drift och kundstöd

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Upphandlingsobjektet är ett kärnnät som kan konfigureras i en så kallad Multi-Operator Core Network, MOCN, och kopplas mot ett radioaccesnät där användarna är PPDR-organisationer. Upphandlingsobjektet innefattar också drift, övervakning (NOC och SOC) och kundstöd.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2021-06-28)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2021-05-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

20/83