Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Översiktlig stabilitetskartering Skåne län

Översiktlig stabilitetskartering Skåne län

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Upphandlingen avser översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden inom bebyggda områden för 8 kommuner inom Skåne län

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län, Sverige

Diarie-/referensnummer

20/63