Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Översiktlig stabilitetskartering Jämtlands län

Översiktlig stabilitetskartering Jämtlands län

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Upphandlingen avser översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden inom bebyggda områden för 8 kommuner inom Jämtlands län

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

20/64