Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Medicinska kontroller- Läkarundersökningar rök- och kemdykning för utbildningar

Medicinska kontroller- Läkarundersökningar rök- och kemdykning för utbildningar

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Uppdraget gäller bedömning av tjänstbarhet för rök- och kemdykning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3). Läkarundersökningar sker i samband med antagning till utbildningar vid MSB.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-07-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

20/41