Lyft och Transport

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Avtal gällande lyft och transport inom Sverige. Kustbevakningen är avropsberättigade via fullmakt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

21/45