Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Luftprovtagare till kärnenergiberedskapen

Luftprovtagare till kärnenergiberedskapen

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Upphandling av Luftprovtagare som ska användas för att samla in luftburna radioaktiva ämnen så att stråldoser till allmänheten och insatspersonal kan uppskattas.

Vid en kärnteknisk olycka finns det risk för att radioaktiva ämnen kan spridas i luften.

Luftprovtagaren ska användas för att samla in luftburna radioaktiva ämnen så att stråldoser

till allmänheten och insatspersonal kan uppskattas. Dessutom ska provtagningen ge svar på

vilka radioaktiva ämnen som förekommer i utsläppet. Luftprovtagaren ska placeras i

befolkningscentra tillexempel runt svenska kärnkraftverk i händelse av en olycka.

MSB garanterar inte någon bestämd beställningsvolym under avtalsperioden. Däremot så

garanterar MSB ett avrop på 45 stycken Luftprovtagare med leverans under 2021. MSB

kommer inte att avropa mer än 80 stycken Luftprovtagare under avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län, Sverige

Diarie-/referensnummer

21/12