Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Luftprovtagare till den svenska kärnenergiberedskapen

Luftprovtagare till den svenska kärnenergiberedskapen

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Vid en kärnteknisk olycka finns det risk för att radioaktiva ämnen kan spridas i luften. Luftprovtagaren ska användas för att samla in luftburna radioaktiva ämnen så att stråldoser till allmänheten och insatspersonal kan uppskattas. Dessutom kan provtagningen ge svar på vilka radioaktiva ämnen som förekommer i utsläppet. Luftprovtagarna ska placeras i befolkningscentra till exempek runt svenska kärnkraftverk i händelse av en olycka.

Vid en kärnteknisk olycka finns det risk för att radioaktiva ämnen kan spridas i luften. Luftprovtagaren ska användas för att samla in luftburna radioaktiva ämnen så att stråldoser till allmänheten och insatspersonal kan uppskattas. Dessutom kan provtagningen ge svar på vilka radioaktiva ämnen som förekommer i utsläppet. Luftprovtagarna ska placeras i befolkningscentra runt svenska kärnkraftverk i händelse av en olycka.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län, Kalmar län, Uppsala län, Värmlands län

Diarie-/referensnummer

20/61