Lokalvård MSB Kristinehamn

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Upphandlingen avser lokalvård till MSB:s lokaler i Kristinehamn. Uppdraget omfattar regelmässig städning, storstädning och fönsterputsning samt vissa tilläggstjänster som utförs på MSB:s anmodan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-19)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-03-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

20/91