Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Lokalanpassning, reparation & underhåll MSB Stockholm

Lokalanpassning, reparation & underhåll MSB Stockholm

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Upphandlingen avser ramavtal för lokalanpassning med reparation & underhåll i MSBs lokaler på Terminalvägen 14, 171 73 Solna. Tjänster som mindre ombyggnationer, rumsanpassningar, små förbättringar, byte av matta/golv, sätta upp och/eller ta ner vägg/glasparti etc som är utförda av snickare, målare, elektriker och matt-/golvläggare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-02-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

20/67