Licenspartner 2020

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Upphandling av en licenspartner för MSB

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

20/3