Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsulttjänster inom krisberedskap och civilt försvar

Konsulttjänster inom krisberedskap och civilt försvar

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Upphandlingen med referensnummer 20/97 avser ramavtal för konsulttjänster inom krisberedskap och civilt försvar.

MSB har behov av ett ramavtal avseende konsulttjänst med inriktning på utvecklingsarbete för att ta fram eller förädla och/eller genomföra olika former av stöd, modeller, verktyg, workshops, utbildningar, informationsmaterial och vägledningar inom krisberedskap och civilt försvar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

20/97