Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsulttjänster inom krisberedskap och civilt försvar

Konsulttjänster inom krisberedskap och civilt försvar

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

MSB har behov av ett ramavtal med inriktning på utvecklingsarbete för att ta fram eller förädla olika former av stöd, modeller, verktyg, utbildningar, informationsmaterial och vägledningar inom krisberedskap och civilt försvar. Utredningar, sammanställningar, analyser och slutledningar kan dessutom bli aktuellt, vilket bl.a. innebär behov av mycket goda kunskaper avseende olika nationella och internationellt metoder, verktyg och standarder.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-12-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

20/38