Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsulttjänst undersökning, utvärdering och utredning

Konsulttjänst undersökning, utvärdering och utredning

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Upphandlingen avser ramavtal konsulttjänst undersökning, utvärdering och utredning. Syftet med de efterfrågade tjänsterna är att de ska ge underlag för bland annat beslut och prioriteringar.

Sista anbudsdag

(2021-05-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

21/1