Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsulttjänst inom området samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Konsulttjänst inom området samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Ramavtal Konsulttjänst i MSB:s stöd i arbetet med samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Samverkan och ledning omfattar alla nivåer av samhällsstörning utifrån olyckor, kriser, höjd beredskap och kriget. Det innebär att även frågor kring ledning och samverkan inom civilt försvar ingår inom det uppdrag som MSB ansvarar för.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

20/30