Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kommunikationsutrustning för rökdykare.

Kommunikationsutrustning för rökdykare.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Upphandlingen avser kommunikationsradioutrustning avsedd för personer som rökdyker och skadeplatskommunikation.

Bärbar kommunikationsutrustning med tillbehör. Radioapparaterna ska användas vid alla typer av räddningsuppdrag och även som rökdykarradio vilket innebär att det är viktigt att de tål en miljö som innebär både kyla, värme och vatten samt att de är robusta och tål en omild behandling. Avtalet avser bärbar radio med nödvändiga tillbehör samt utbildning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-13)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-11-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västernorrlands län

Diarie-/referensnummer

21/97