Kommunikationsbyråtjänst

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Upphandlingen omfattar en helhetslösning innefattande tjänster inom området

kommunikationsbyråtjänster. Vid behov ska det även vara möjligt att avropa del av helhetslösningen.

Tjänsterna kan vara på såväl strategisk som operativ nivå och kan innebära större och omfattande såväl som enskilda mindre kommunikationsinsatser, från idé till färdig slutprodukt, externt och internt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

21/19