Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internationella transport- och speditionstjänster

Internationella transport- och speditionstjänster

Försvarsmakten

Försvarsmakten har behov av att upphandla internationella transport- och speditionstjänster. Målet är att upphandla kostnadseffektiva, snabba och säkra metoder att frakta gods. Behovet avser transporter till och från förband, verkstäder och andra destinationer över hela landet, till och från olika destinationer (ej USA) i världen. Aktuella transportslag är i huvudsak flyg, men även båt- och vägtransport.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-07-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige, Ungern, Tjeckien, Thailand

Diarie-/referensnummer

FM2021-5584