Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Informationsförsörjning OSINT

Informationsförsörjning OSINT

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

OSINT-tjänst syftar till att stödja informationsförsörjning av öppen information till den operativa verksamheten vid Myndigheten.

Verktyget ska svara upp mot de operativa kraven och löpande ha förmåga att utvecklas utifrån organisationens behov.

.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

21/119