Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Informationsförsörjning OSINT - analys och bevakning

Informationsförsörjning OSINT - analys och bevakning

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Behov att systematisk omvärldsbevaka och göra omvärldsanalys. Informationsförsörjning av öppen information till operativa verksamheten som kan utvecklas från organisationens behov.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-12-23)

Förfarande

Öppet påskyndat förfarande

Publicerad

2021-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

21/108