Handheld dose rate Instrument

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Hand-held instrument for measurement of ambient dose equivalent

rate from photon radiation (with option for measurement of beta radiation).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

19/94