Enkätverktyg

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Upphandlingen avser ett webbaserat enkätsystem.

En webbtjänst innehållande ett enkätsystem med tillhörande utbildning, service, support, drift och underhållstjänster.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-12)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-03-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

20/107