DRR expert consultancies

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Expert consultancies regarding disaster risk reduction (DRR) for programsupport and training

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län, Sverige

Diarie-/referensnummer

19/112