Brasved

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

Upphandlingen avser ramavtal för brasved avsett för MSB:s verksamhetsställe i Revinge.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

20/74