Avfacklingsutrustning

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb), KARLSTAD

MSB har behov av en leverantör som ska modifiera, utrusta och inreda 6 stycken 20 fots lastväxlarcontainrar enligt specifikation, för avfackling och läktring av flytande metan, flytande eten, gasol och fordonsgas vid nödsituatiuoner.

PBU, slangrullar, fackla och reglersträcka behöver byggas. Övrig utrustning är hyllvara.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-06-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

20/42