Mölndal Energi AB Ramavtal traversservice

Ramavtal traversservice

Mölndal Energi Aktiebolag, MÖLNDAL

Aktuell förfrågan avser Ramavtal 3 år, från 2019-05-01, med möjlig förlängning 2+2+1 år gällande underhåll av Mölndal Energis (ao Värme och Kyla) samtliga telfrar och traverser. I avtalet ingår schemalagda servicebesök och avrop för speciella serviceåtgärder.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-08)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-02-12

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2019 3733-436