Mölndal Energi AB Omhändertagande av aska

Omhändertagande av aska

Mölndal Energi Aktiebolag, MÖLNDAL

Aktuell förfrågan avser 2 årigt avtal, med möjlig förlängning 2+2+1 år,

omfattande omhändertagande av uppskattningsvis 5000 ton flyg- och 2000 ton bottenaska per år, för Mölndal Energis panna 1 och 3.

Askan i (huvud) panna 3 kommer från förbränning av upp till 60% färgat RT samt vitt RT, bark, grot och stamved.

I panna 3 eldas endast vitt RT, bark, grot och stamved, och vid låglast utan avfallsklassat bränsle.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr: 2019 3702-43:6