Mölndal Energi AB Entreprenad samt jour- och beredskap El.

Entreprenad samt jour- och beredskap El.

Mölndal Energi Aktiebolag, MÖLNDAL

Mölndal Energi AB avser att upphandla ramavtal gällande för entreprenaduppdrag och jour- och driftberedskap för el.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-05)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-12-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr 2019.3724-12:1