Mölndal Energi AB Byte av armaturer HVC

Byte av armaturer HVC

Mölndal Energi Aktiebolag, MÖLNDAL

Aktuell förfrågan avser rivning av gamla lysrörsarmaturer med kablage och installation av nya LED-armaturer med kablage i befintliga lokaler.

Arbetena skall ske under normal drift i Riskulla HVC lokaler Hetvattencentral, Askhantering, Bandgångar och Helglager.

Som option skall gamla lysrörsarmaturer i Rökgaskondensering bytas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-10-10

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr: 2019.3717-43:6