Mölndal Energi AB Analystjänster

Analystjänster

Mölndal Energi Aktiebolag, MÖLNDAL

Aktuell förfrågan avser 3 årigt avtal, med möjlig förlängning 2+2+1 år,

omfattande analyser av Aska, Vattenprover från dagvatten och rökgaskondensat, samt Fasta biobränslen inklusive Returträ klass 1 och 2 från Mölndal Energis produktionsanläggningar i Riskulla.

Anbud önskas på ”nyckelfärdiga” analystjänster inkl leverans av provkärl och transport.

Anbud på del av förfrågan accepteras om det avser samtliga prover inom respektive område: Vatten, Aska, Bränsle.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-01-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr: 2019 3734-43:6