Väghyvel

Malung-Sälens kommun, MALUNG

Väghyvel till gata- parkavdelningen

Omfattning

Gata- /parkavdelningen inom service- och teknikförvaltningen i Malung-Sälens kommun, upphandlar köp av en fabriksny väghyvel (årsmodell 2022) enligt förutsättningarna i upphandlingsdokumentet.

Väghyvel till gata- parkavdelningen

Omfattning

Gata- /parkavdelningen inom service- och teknikförvaltningen i Malung-Sälens kommun, upphandlar köp av en fabriksny väghyvel (årsmodell 2022) enligt förutsättningarna i upphandlingsdokumentet.

Sista dag för inlämnande av anbud

Anbudet ska ha inkommit till Malung-Sälens kommuns Upphandlingsenhet senast 2022-08-15 23:59 via länken www.tendsign.com.

Uteslutningsgrunder och egenförsäkran

Anbudsgivare ska uteslutas från deltagande i upphandling om någon av de situationer som anges i 13 kap 1-2 § i LOU föreligger angående brottslig aktivitet samt obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter.

Anbudsgivare får uteslutas från att delta i en upphandling om någon av de situationer som anges i 13 kap 3 § i LOU föreligger angående missförhållanden i övrigt i fråga om verksamheten.

Beträffande LOU kap 13, § 1 - 2, samt kap. 15 § 6 räcker det att på heder och samvete intyga att uteslutningsgrunderna enligt 13 kapitlet LOU inte föreligger.

Anbudsgivaren ansvarar även för att hans eventuella underleverantörer fullgör sina skyldigheter i ovan nämnda avseenden. Om Anbudsgivaren eller underleverantören brister i fullgörandet av denna punkt har upphandlande myndighet rätt att förkasta anbudet eller häva avtalet.

Anbudsgivaren samt eventuella underleverantörer ska vara fri från skuld för skatter och sociala avgifter både hos skattemyndigheten och hos kronofogdemyndigheten.

Anbudsgivaren ska vara registrerad för F-skatt.

Upphandlande myndighet kommer, i samarbete med Skatteverket, i samband med kvalificeringen kontrollera att Anbudsgivaren fullgör sina plikter enligt ovan.

Då begäran om ovanstående uppgifter endast är tillämpbara i Sverige ska utländsk Anbudsgivare uppfylla motsvarande krav i registreringslandet. Bevis från utländsk Anbudsgivare ska inlämnas på begäran inom 5 arbetsdagar.

Om Anbudsgivare inte uppfyller detta och inte kan lämna godtagbar förklaring kommer anbudet inte att gå vidare till fortsatt utvärdering.

Omfattning

Gata- /parkavdelningen inom service- och teknikförvaltningen i Malung-Sälens kommun upphandlar en fabriksny väghyvel årsmodell 2022 enligt förutsättningarna i upphandlingsdokumentet samt lämnat anbud.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-07-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

22/44