Malung-Sälens kommun Ramavtal Golvläggningsarbeten dnr KS/2019.12

Ramavtal Golvläggningsarbeten dnr KS/2019.12

Malung-Sälens kommun, MALUNG

Malung-Sälens kommun bjuder in till upphandling gällande ramavtal för golvläggningsarbeten på löpande räkning.

Ramavtal kommer att tecknas med flera entreprenörer, om förutsättningar ges.

Avrop från ramavtalet kommer att ske baserat på rangordning.

Upphandlingen innehåller följande tre delar som är indelad efter kommunens geografi:

1. Malung

2. Lima

3. Sälen

Anbudsgivare kan lämna anbud på ett område, två eller samtliga tre områden. Delarna kommer att utvärderas var för sig.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-02-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-01-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

19/4