Malung-Sälens kommun Meddelande om förhandsinsyn gällande support och underhåll för Visma Personec P

Meddelande om förhandsinsyn gällande support och underhåll för Visma Personec P

Malung-Sälens kommun, MALUNG

Malung-Sälens kommun har, efter genomförande av förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU (2016:1145) 6 kap. 14§ punkt 2 och detta meddelande, för avsikt att tilldela Visma PubliTech AB, org nr 556515-6196 kontrakt avseende support och underhåll av Visma Personec P. Genom befintligt avtal med Visma PubliTech har kommunen en icke-exklusiv nyttjanderätt till verksamhetssystemet och dess avtalade programprodukter/moduler.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-05-01

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

KS/2022:293