Malmö universitets upphandlingar Upphandling av teknisk samordnare till Malmö universitet

Upphandling av teknisk samordnare till Malmö universitet

Malmö universitet, MALMÖ

Upphandling av teknisk samordnare till Malmö universitetLot nr.: 1

Teknisk samordnare till Malmö universitet

Malmö universitet hyr ca. 100 000 kvm lokalyta fördelad på nio (9) fastigheter.

Fastighetsbeståndet är av varierande ålder, skick och standard.

Beståndet av byggnader/lokaler finns inom Malmö stad.

Avtalstiden är två år med rätt till förlängning i upp till två år.

Arbetena avropas löpande och kommer i regel att utföras i lokaler med pågående verksamhet.

Last tender date: 04/05/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Malmö universitet

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11576

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11576&GoTo=Tender

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Avtal

Upphandling avser teknisk samordnare till Malmö universitet

Last tender date: 04/05/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Malmö universitet

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11576

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11576&GoTo=Tender

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

UPP 2023/54