Malmö universitets upphandlingar Simulatorer och arbetsbänkar till Skillslabb, OD

Simulatorer och arbetsbänkar till Skillslabb, OD

Malmö universitet, MALMÖ

Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet avser att upphandla dels simulatorenheter med integrerad torso och fantomhuvud till vårt Skillslab för undervisning, forskning och klinisk verksamhet samt arbetsbänk för tandteknikerutbildningen. Simulatorenhet avser arbetsbänk utrustad med fantomhuvud, instrumentbrygga, belysning samt övriga kravställda tillbehör och tjänster som används i utbildningssammanhang. Arbetsbänk för tandteknikerutbildningen avser motsvarande arbetsbänk Skillslab samt installerad koppling för naturgas.

Omfattning

Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet avser att upphandla dels simulatorenheter med integrerad torso och fantomhuvud till vårt Skillslab för undervisning, forskning och klinisk verksamhet samt arbetsbänk för tandteknikerutbildningen. Simulatorenhet avser arbetsbänk utrustad med fantomhuvud, instrumentbrygga, belysning samt övriga kravställda tillbehör och tjänster som används i utbildningssammanhang. Arbetsbänk för tandteknikerutbildningen avser motsvarande arbetsbänk Skillslab samt installerad koppling för naturgas.

Antagen leverantör ska ombesörja leverans, installation samt driftsättning av utrustning på av Köparen angiven klinik. Leverantören ska även, i samarbete med av köparen upphandlad arkitekt och byggentreprenör, utforma installation på så sätt att det möjliggör en bra arbetsmiljö och god tillgänglighet i hela lokalen. Detta ska planeras inför installation och en ritningsplan för detta ska tas fram tillsammans med köparen.

Leverantören ska, utöver leverans, installation och testning av utrustning till driftfärdigt skick, även ombesörja utbildning av användare, leverans av tillbehör och förbrukningsartiklar i enlighet med Köparens behov samt eventuell service till utrustningen.

Övriga villkor och åtaganden framgår av detta underlag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

UPP 2022/155