Malmö stads upphandlingar Inventering av ängar

Inventering av ängar

Malmö stad - Fastighets- och gatukontoret, Malmö

Fastighets- och gatukontoret ska lägga om ett antal gräsmattor till ängar under de kommande 5 år. Syftet med omläggningen är att gynna den biologiska mångfalden. För att kunna visa effekten av arbetet är det viktigt att göra en inventering av arterna innan arbetet och följa upp ytorna under några år. Fem ytor av olika karaker har identifierats och kommer att inventeras under 2022 och sedan 4 år framåt. Leverantören ska tillämpa en vedertagen metod för inventering av flora (örter, gräs och mossor) och fauna (dagfjärilar och humlor). Leverantören ska lämna in en rapport efter varje inventeringssäsong, och en slutrapport efter inventeringen i 2026 som innehåller en mer detailjerad beskriving av utvecklingen per yta.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-07)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-11-18

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-12-06